Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

  

 

Læs de seneste kendelser 

Læs nyheder fra Pressenævnet 

 
07-11-2016

Turid Fennefoss Nielsen bliver ny stedfortræder i nævnet


Chefredaktør Turid Fennefoss Nielsen er pr. 1. november indtrådt som repræsentant i Pressenævnet.

07-11-2016

Klage over TV 2’s borrelia-udsendelse behandles ikke


Faren til en borrelia-patient klagede over TV 2-udsendelsen ”Snyd eller Borrelia”. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da hverken faren eller datteren medvirker eller er omtalt i udsendelsen. De er derfor ikke klageberettigede.

03-11-2016

Advokatfirmaet Opus får ret til genmæle over for Radio24syv


Radio24syv omtalte i en kritisk radioudsendelse Opus’ fremgangsmåde, når firmaet på vegne af sine klienter henvendte sig til personer for ulovligt at have downloadet film. I udsendelsen fremkom en jurastuderende med beskyldninger om, at firmaets advokater tilsidesatte god advokatskik. Den jurastuderende drev en hjemmeside, der vejledte brugere om at imødegå Opus’ breve. Radio24syv burde have været opmærksom på, om kildens oplysninger var korrekte og forelagt dem for advokatfirmaet, der samtidig får ret til et genmæle.

25-10-2016

Redox’ omtale af forsker som nynazist og højreradikal


En forsker klagede over artiklen ”Den ekstreme ekstremismeforsker”. I artiklen blev forskeren beskyldt for selv at være aktiv i højreradikale kredse med udsagnet ”Samtidig har han [forskeren] selv været aktiv i nynazistiske og højreradikale kredse”. Redox.dk ringede til forskeren forud for offentliggørelsen og oplyste artiklens kritiske vinkel. Klager ønskede imidlertid ikke at tale med Redox. Nævnet kritiserede ikke offentliggørelsen af beskyldningen, men pålagde redox.dk at bringe et genmæle, da udsagnet ikke var dokumenteret som rigtigt.

10-10-2016

Klage over fiskeritidende.dk behandles ikke


En forening klagede over en artikel bragt på fiskeritidende.dk, da den ifølge foreningen indeholdt forkerte oplysninger, som kunne være skadende for foreningens arbejde og formål. Da fiskeritidende.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som derfor afvises.

06-10-2016

Facebook-side var ikke anmeldt, og debatindlæg skulle ikke bringes


En person klagede over, at Vestsjællandske Distriktsblade afviste at bringe hans debatindlæg og samtidig fjernede det fra VD Onlines Facebook-side. Pressenævnet fandt, at Vestsjællandske Distriktsblade ikke havde overskredet redigeringsretten ved at undlade at bringe klagers indlæg. Dertil var facebook.com/vdonline.dk ikke anmeldt til Pressenævnet. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

06-10-2016

Klage var indgivet to dage for sent og afvises


Faren til to døtre klagede over Politikens artikel ”Søstre fra Brøndby Strand frygtes at være flygtet til IS”. Klagefristen udløb lørdag den 24. september, men blev forlænget efter de forvaltningsretlige regler til mandag den 26. september. Da klagen først var indgivet til Pressenævnet onsdag den 28. september, var klagen indgivet efter 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

06-10-2016

Nordjyskes omtale af ”provokunstner” behandles ikke som egen drift-sag


Nordjyske bragte forsideartiklen ”Provokunstner anmeldt for vold”, der beskrev en hændelse på museet Kunsten i Aalborg. Avisen bragte en opfølgende artikel på side 22. En læser anmodede herefter Pressenævnet om at tage stilling til omtalen af egen drift, da hun ikke selv var omtalt og fandt sagen principiel. Pressenævnet har afvist at behandle sagen, da nævnet ikke anser sagen for at have principiel betydning, og der i øvrigt er en klageberettiget person, kunstneren.

Pressenævnets kommende møder:

 

2. halvår 2016

24. oktober 2016

22. november 2016

19. december 2016

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00.

 

Pressenævnet har lukket mellem jul og nytår.

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk